Dick Klings krönikor

Dick Kling är regelbunden krönikör på Regelbloggen. Han skriver om regelbördan både från generella utgångspunkter och från specifika exempel på regelkrångel.

Dick Kling är författare till den nyligen utgivna boken Riv regelpyramiden. Han är doktor i nationalekonomi och har en lång erfarenhet från näringslivsorganisationer, bl. a. som utredningschef på SAF, kanslichef på Svenskt Näringsliv och VD på Ekonomifakta och EU-fakta. Han har också varit statssekreterare på Finansdepartementet och under en rad år styrelseordförande i Skattebetalarnas Förening. Under senare år har Dick Kling arbetat som organisationskonsult och också varit knuten till Timbro där han skrivit böcker om privatisering av statliga företag och värdet av privat förmögenhetsbildning.

Klings krångel är en tipsfunktion där vi välkomnar exempel på tyngande regler och också andra synpunkter på hur företagens regelbörda kan lättas. Tipsfunktionen är öppen för alla företagare och anställda som dagligen plågas av regelkrångel! Läs mer om Klings krångel här.