Arkiv för december, 2012

Regelförenklingsmöte på BusinessEurope

07 december 2012 av Karin Atthoff

Jens Hedström och Karin Atthoff var i Bryssel under torsdagen 6 december för ett möte i BusinessEuropes arbetsgrupp för regelförenkling. En av punkterna på agendan var möjligheten till samarbete kring gold-plating. NNR driver på den svenska regeringen för att förbättra genomförandet av EU-lagstiftning i Sverige och flera andra organisationer i BusinessEurope är intresserade av att arbeta […]

Läs mer »