Onödigt regelkrångel

Li-Jansson

Den 24:e oktober släpper Säkerhetsföretagen en branschanalys. Ett av våra reformförslag är att införa ett brett handlingsprogram för att minska onödigt regelkrångel i säkerhetsbranschen. Det skulle givetvis välkomnas av företagen, men framför allt skulle stärka tryggheten.

Det är fascinerande att regelkrångel accepteras från myndigheter och politiker och att så lite fokus läggs på vilka konsekvenser regelkrånglet får för allmänheten och företagens kunder. För säkerhetsföretagen riskeras hela samhällstryggheten när regelverken är allt för stelbenta.

Ett exempel är ordningsvakter. I lagen om ordningsvakter regleras att ordningsvakter bara får ingripa på sitt förordnandeområde. Dessa områden beviljas oftast ganska snävt, t ex för enskilda köpcentrum. Det medför uppenbara begränsningar i hur mycket polisen kan använda ordningsvakterna, trots att ordningsvakterna vid behov står under polisens befälsordning.

Om alla ordningsvakter istället var automatiskt förordnande i hela stadskärnor skulle allt bli mycket enklare. Inte minst skulle vi kunna fokusera på att stärka samarbetet mellan Polisen och ordningsvakterna, istället för att fundera kring vilka gator och kvarter ingripandemöjligheterna formellt sträcker sig. Den som gynnas av dagens regelverk är enbart den som begår brott och lättare kommer undan.

På samma sätt hämmas tryggheten av regelverk som exempelvis begränsar Polisens kameraanvändning, trots att den är avgörande för brottsbekämpningen. Sekretesslagstiftningen skapar också i sin nuvarande utformning onödiga hinder för samarbete mellan larmcentraler, polis och räddningstjänst.

Mest orimligt för säkerhetsföretagens del är dock de handläggningstider som uppstår kring Länsstyrelsens godkännande av personal samt polisens vapenlicenser. Här är branschen enig om att regelverken behövs. Men tillämpningen av regelverken skapar så långa flaskhalsar i hanteringen att de påverkar kompetensförsörjningen. Hur många potentiella anställda orkar vänta i upp till sju veckor för att godkännas, när de lika gärna kan ta jobb på dagen i handeln?

För att korta ned väntetiderna till de lagstadgade två veckor krävs reformer. Här ser vi både behov av en sammanhållande myndighet, men även att involverade myndigheter digitaliserar sin kommunikation.

Till syvende och sist handlar det om att skapa regler som gör att vi får väktare och ordningsvakter på plats så snabbt som möjligt. Oftast är det ju tämligen allvarliga behov som ligger bakom behovet av bevakning. Så länge regelkrånglet fördröjer företagens verksamhet så drabbas också tryggheten negativt, vilket är helt orimligt.

Li Jansson är branschchef och Vice VD på Säkerhetsföretagen