NNR 40 år: ”NNR är en ansedd aktör gentemot myndigheter och etablissemang.”

NNR 40 år: ”NNR är en ansedd aktör gentemot myndigheter och etablissemang.”

Med anledning av NNRs 40-årsjubileum har regelbloggen pratat med människor som spelat stor roll för organisationen under dess 40 år. Idag med NNRs före detta ordförande Gert Karnberger.

Vad betyder NNR för dig?

NNR och deras medlemmar representerar en mycket stor grupp organisationer och företag, det ger en väldigt tyngd och saklighet i kommunikationen. NNR är en ansedd aktör gentemot myndigheter och etablissemang.

Vad tror du NNRs arbete har betytt för Sveriges företag?

Det har betytt väldigt mycket. NNR är en aktad och respekterad remissinstans, en kontakt i regelarbetet utan egen politiska agenda. Organisationen blir lyssnad på och trodd på, det ger genomslag i olika delar av förenklingsarbetet.

Vad är ditt starkaste minne från tiden som ordförande?

Det starka engagemanget från medlemmarna, medlemsorganisationerna och NNRs medarbetare. NNRs besjälar sig med att minska regelkrånglet för företagen, så företagen kan ägna sig åt tillväxt och förbättring i stället för regelkrångel. Det är ett viktigt arbete, och det märks i engagemanget.

Vad var den viktigaste händelse eller åtgärd som följde på din tid som ordförande?

Det är några saker som sticker ut. Framför allt att NNR i samarbete med regeringen lyckats minska regelkostnaden, det var trendbrott som märktes hos företag och myndigheter. Plötsligt syntes svart på vitt att det lönar sig med att vara återhållsam med regleringarna.

Den stora regelkonferens med OECD som NNR ordnade är ett kärt minne. Över 400 deltagare från 40 länder deltog, och konferensen avslutades med fest i blå hallen.

Under min tid som ordförande inrättade också regeringen ett Regelråd, med tillhörande kansli. Maud Olofsson, som då var Näringsminister, var mycket aktiv i regelfrågorna och hade ett nära samarbete med NNR. Det som skedde då var verkligen ett trendbrott – det synd att man inte orkade hålla i det under efterföljande mandatperioder.

Vad vill du hälsa NNRs medarbetare och medlemmar i samband med fyrtioårsjubileet?

Fortsätta arbeta med det stora engagemang ni har, både bland medlemmarna och i organisationen. Och fortsätt kräva bättre konsekvensanalyser – en dag kommer det att lyckas. Lycka till!