Mycket att ta tag i för en ny regering!

Ulf-Lindberg

En ny regering, hur den än ser ut och vem den än innehåller, kommer ha en del att ta tag i. Mycket i vårt land är förvisso välfungerande, men på regelförbättringsområdet behövs det verkligen lite mer vilja och muskler från makthavarna. En rejäl nystart, helt enkelt.

Att minska regelbördan är konstant i topp bland företagens prioriterade frågor. Den gångna mandatperioden har inte varit en framgång på detta område. Den har heller inte varit en riktig motgång. Sanningen är att det helt enkelt inte har skett något alls. Enligt NNRs SKOP-undersökning har andelen företagare som anser att det blivit krångligare ökat från 15 procent år 2014 till 29 procent 2018. Totalt är det en stor majoritet, 74 procent, som har inget eller bara litet förtroende för regeringens arbete med regelförbättring.

Ointresset för företagares verklighet och villkor har varit markant och istället har politiken inriktats på symboliska initiativ såsom industrikansler, innovationskatapult och exportstrategi. Inget egentligt fel i det, men nu börjar det bli hög tid att vidta åtgärder som märks i alla företags vardag. Regelförbättring måste därför börja prioriteras i den nya regeringens näringspolitik. Det är likaledes upp till bevis för de nya parlamentarikerna nu!

NNR har, för medlemmarnas räkning, gjort en rivstart med regelförbättringsfrågorna nu när vi gått in i den nya mandatperioden. Vi vill fortsätta att jobba tillsammans för att göra rätt prioriteringar och lyfta fram just de frågor som är de mest brännande för svenska företag. Tillsammans med medlemmarna – och med beslutsfattarna.

Tyngdpunkten lägger vi delvis på strukturfrågor – det vill säga hur myndigheter och utredningar arbetar och vilka förslag de lägger. Vi vill att kraven på att använda konsekvensutredningar blir tydligare; både i förebyggande syfte men också för att följa upp regeltillämpningen. I dag är just detta under all kritik, något vi inte minst kan läsa om i Regelrådets årliga rapporter. Reglers effekter måste utvärderas fortlöpande och vi ska vara på vår vakt emot övertillämpning av EU-lagstiftning.

Kött och blod går alltid hem. Även om vi adresserar systemfrågor behöver vi alltid konkreta exempel om hur fel och skadligt regelkrångel kan slå för att åskådliggöra problemen. NNR har de senaste åren samlat in åtskilliga sådana, men fler kan tillkomma och vi kommer också fortsättningsvis samarbeta nära våra medlemmar för att göra rätt prioriteringar.

Överst på vår önskelista för den nya regeringen står således effektiva och relevanta regelverk som utgår från föresatsen att entreprenörer vill gott. Detta är avgörande för att skapa ett positivt näringsklimat. Och något som hela samhället tjänar på.

Ulf Lindberg är ordförande för Näringslivets Regelnämnd NNR