Kommunen finns till för att göra saker enklare

Christian-Sonesson

Varje enskild regel tillkommer ofta av någon anledning. Ofta är intentionerna goda och ofta tror den som förespråkar regeln att den löser ett problem av något slag. Men det verkliga bekymret är att när reglerna blivit för många så är de inte längre någon lösning på problem, utan är problemet i sig. De kväver kreativitet hos människor och utveckling hos företag. Av den anledningen försöker jag ständigt att i min roll som kommunstyrelseordförande att fundera igenom vad nya regler, reglementen, policyer och andra styrdokument egentligen kommer att innebära för invånare och företag i min kommun.

Som kommunalt förtroendevald är den viktigaste insikten att veta för vem som kommunen egentligen är till för. Är den till för de anställda? För de förtroendevalda? Nej, kommunen är ju till för dem som bor och verkar i den. Kommunen finns ju till för att underlätta och kunna ge service, för att göra saker enklare, inte svårare. Med det grundläggande perspektivet kan man också på kommunal nivå göra en hel del saker som förenklar.

  • Förkorta handläggningstider för tillstånd! Bara genom att som förtroendevald till exempel börja fråga tjänstemännen på byggnadsnämndens möten hur långa handläggningstiderna för ett bygglov sänder en signal om att det är någonting viktigt. Nästa steg blir att införa uppföljningar och att sätta upp mål. På så sätt minskades handläggningstiderna för bygglov i Staffanstorp från flera månader till några veckor.
  • Minska administrationen! Vad kan göras via nätet? Kan delar av processen eller hela digitaliseras? Om processen kräver mindre av handläggarna kan den kortas ner. Med en förkortad handläggningstid kan också kostnaden minskas, för såväl kommun som för den enskilde. I Staffanstorp kostar ett permanent serveringstillstånd 4000 kr att ansöka om. I flera av grannkommunerna är avgiften mer än dubbelt så hög. Avgifterna bör stå i direkt proportion till det arbete kommunen presterar.
  • Enkla vägar in till kommunen! Det ska vara lätt att få hjälp och som företagare eller medborgare är det ofta inte lätt att hålla reda på alla regler och tillstånd som krävs. Genom en väg in till kommunen kan man lotsas rätt från början. Ännu bättre blir det om olika ärenden som samma företag har kan samordnas. Det är också viktigt att transparensen är stor, att handläggningen av ens ärende på ett enkelt sätt kan följas.

Staffanstorp har nått förhållandevis långt på vissa områden, inte fullt ut lika långt på andra. Men om fler funderar över viket kommunens uppdrag egentligen är och om vissa regler verkligen behövs, kommer förutsättningarna för utveckling och kreativitet med säkerhet bli bättre.

Christian Sonesson är kommunstyrelsens ordförande (M) i Staffanstorp.