Goda förebilder finns!

I våra 290 kommuner finns det massor av goda exempel att hämta inspiration av. Vi på NNR har valt ut 20 exempel och kommer en gång i veckan att lyfta fram goda erfarenheter från kommuner och länsstyrelser som kan tjäna som förebilder för i regelförbättringsarbetet. Ibland kommer vi också att bjuda på exempel från andra länder eller vår egen nationella nivå.

Vi startar i dag och först ut är Ronneby kommun, som bland annat gjort framsteg i att förkorta och underlätta för företagen att få bygglov. Läs, lär och sprid!

Vi hoppas att ni finner både nytta och nöje av denna satsning – det går att förbättra om du vill!

PS. Vi finns nu även på Facebook, gilla oss gärna där!