Arkiv för september, 2017

Ett obegripligt motstånd mot korrekta underlag

27 september 2017 av Ulrik Wehtje

NNR presenterade nyligen en rapport ”Rätt underlag för rätt beslut” vid ett seminarium i riksdagen med beskrivningar av nuläget och förslag för framtiden. Rapporten ger konkreta förslag om hur arbetet med konsekvensanalyser till följd av regler kan stärkas och kvaliteten på analyserna höjas. I detta var huvudförslagen bl a att införa ett krav på komplettering […]

Läs mer »

Kommunen finns till för att göra saker enklare

15 september 2017 av Christian Sonesson

Varje enskild regel tillkommer ofta av någon anledning. Ofta är intentionerna goda och ofta tror den som förespråkar regeln att den löser ett problem av något slag. Men det verkliga bekymret är att när reglerna blivit för många så är de inte längre någon lösning på problem, utan är problemet i sig. De kväver kreativitet […]

Läs mer »