Arkiv för maj, 2015

“Jag vill ju göra rätt”

22 maj 2015 av Annika Bergman

För mig som lantbruksföretagare är viktiga frågor att jobba med just nu den akuta situationen för landets mjölkbönder, jordbrukspolitiken, en nationell livsmedelsstrategi, konkurrensvillkor, skattepolitik och företagsutveckling på landsbygden. Men också förutsättningarna för förnybar energi, en hållbar rovdjursförvaltning och ett rimligt vattendirektiv. Många skilda frågor, men en röd tråd: Regelförenkling. På en genomsnittlig gård omfattas lantbruket […]

Läs mer »