Arkiv för oktober, 2014

EU-kommissionens högnivågrupp presenterar slutrapport

15 oktober 2014 av Karin Atthoff

Den så kallade High Level Group on Administrative Burdens, ledd av Dr Edmund Stoiber, har sedan 2007 fungerat som rådgivare till EU-kommissionen i frågor som rör hur den administrative bördan för företag till följd av lagstiftning kan minskas. Vid en konferens “Smart Regulation in the EU” i Bryssel på tisdagen 14 oktober 2014 överlämnade gruppen […]

Läs mer »