Arkiv för maj, 2014

FÖREBILD: LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTEN
Särskild ingång på webbplatsen för företag

27 maj 2014 av Förebilder

En återkommande kritik från företagen är bristande tillgänglighet och svårigheten att hitta relevant information på länsstyrelsernas hemsidor. Informationen som berör företag finns ofta utspridd i en informationsstruktur som täcker hela myndighetens breda verksamhet. På Länsstyrelsen Västerbotten har webbansvarige kommunikatören Jonas Mattebo tagit fasta på kritiken och genomfört ett projekt för att inventera den egna webbplatsen […]

Läs mer »

FÖREBILD: UDDEVALLA KOMMUN
Dialog med företagen gav bättre modell för serveringstillstånd

20 maj 2014 av Förebilder

Uddevalla hade en gammal modell för beräkning av avgifter för serveringstillstånd och tillsyn. Modellen, som funnits under längre tid, var i stort behov av justering och modernisering. Torbjörn Hernius på tillståndsenheten i Uddevalla berättar att man inför införandet av en ny beräkningsmodell började med att räkna fram vilka resurser som krävdes för att få en […]

Läs mer »

FÖREBILD: KOMMUNSAMVERKAN I ÖSTRA SKARABORG
Samverkan och effektivisering av miljötillsynen

13 maj 2014 av Förebilder

Ursprunget till Miljösamverkan östra Skaraborg var att en av inspektörerna i Tibro kommun ringde och önskade mer samarbete med sina kollegor i Skövde. Även Falköping kontaktades och 2008 inledde tre kommunerna inledde ett samarbete. Idag ingår även Hjo och Karlsborg i samarbetet. NNR har intervjuat Eva Berglund som är biträdande förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg. […]

Läs mer »

FÖREBILD: REFORMER SOM FÖRENKLAR
Storbritannien – tar krafttag mot gold-plating

06 maj 2014 av Förebilder

En av EU:s grundpelare är som bekant den inre marknaden. Tyvärr fungerar den inte så väl som den skulle kunna göra och orsaken ligger till stor del hos oss i medlemsländerna. Ett exempel är s k ”gold-plating”. Begreppet används för att beskriva när det nationella genomförandet av ett EU-direktiv går utöver och blir mer långtgående […]

Läs mer »