Arkiv för april, 2014

FÖREBILD: MJÖLBY KOMMUN
Bygglov 24plus – hantering av enklare bygglovsärenden inom ett dygn!

29 april 2014 av Förebilder

Vid årsskiftet införde Mjölby kommun ”Bygglov 24plus” för bygglovsärenden som är enkla och planenliga. Genom en tidig och nära dialog med de som ansöker kan Mjölby kommun garantera bygglov på 24 timmar när det rör sig om enklare ärenden. – Vi bjuder in sökande till en förstudie som de sedan kan utgå ifrån, så att […]

Läs mer »

FÖREBILD: LAHOLMS KOMMUN
Företagslots – för tillgänglighetens skull

22 april 2014 av Förebilder

Laholms kommun fick indikationer från företagen att de upplevde kontakterna med kommunen som krångliga. Det var besvärligt att ringa runt till olika handläggare när man önskade svar på olika frågor och dessutom kunde svaren bli olika beroende på vem företagarna fick tala med. Kommunen ville åtgärda detta och landade i en lösning med en företagslots. […]

Läs mer »

FÖREBILD: REFORMER SOM FÖRENKLAR
Avskaffande av revisionsplikt och sänkt aktiekapital

15 april 2014 av Förebilder

Under de senaste åren har det skett ett par reformer som underlättat för de allra minsta småföretagen och alla nystartade företag. Två av dessa reformer är avskaffandet av revisionsplikten för vissa bolag och ett annat är att aktiekapitalet sänkts från 100 000 kr till 50 000 kr. Revisionsplikten Sverige och de övriga nordiska länderna hade […]

Läs mer »

FÖREBILD: RÄTTVIKS KOMMUN
En ny avgiftsmodell för livsmedelstillsyn

08 april 2014 av Förebilder

Företagen i Rättviks kommun riktade stark kritik mot avgifterna på livsmedelstillsyn och kopplingen till motprestationerna. Liknande kritik finns i många av Sveriges kommuner, men i Rättvik bestämde sig kommunen för att lyssna på företagen och ta kritiken på allvar. NNR talade med Martin Clarstedt, miljö- och byggchef på Rättviks kommun, om kommunens arbete med detta. […]

Läs mer »

FÖREBILD: RONNEBY KOMMUN
Kapade handläggningstider och ny företagslots!

01 april 2014 av Förebilder

I NNR:s kommungranskning visade Ronneby att de kapat handläggningstiderna för bygglov från 3 månader till 4 veckor. Men, även på andra områden har kommunen gjort krafttag för att förenkla för företagarna. Kommunens näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti berättar hur man arbetat.

Läs mer »

Goda förebilder finns!

01 april 2014 av Förebilder

I våra 290 kommuner finns det massor av goda exempel att hämta inspiration av. Vi på NNR har valt ut 20 exempel och kommer en gång i veckan att lyfta fram goda erfarenheter från kommuner och länsstyrelser som kan tjäna som förebilder för i regelförbättringsarbetet. Ibland kommer vi också att bjuda på exempel från andra länder eller vår egen nationella nivå.

Läs mer »