Arkiv för september, 2013

Seminarium i Falun

25 september 2013 av Oscar Fredriksson

Besöket i Dalarna bjöd på en mycket bra diskussion där flera kommuner bidrog med goda exempel på hur man akrivt arbetar för ett bättre företagsklimat. Ett exempl på detta var Rättvik som berättade om sitt arbete med att gå över från den traditionella systemet med  årliga tillsynsavgifter till ett sytem där företagen istället faktureras en avgift […]

Läs mer »

Seminarium i Östersund

24 september 2013 av Oscar Fredriksson

Bra disksussioner och bra uppslutning vid seminariet om kommunal regeltillämpning i Jämtland. Särskilt intressant var diskussionerna om behoven och möjligheterna med ett ökat regionalt samarbete kring olika tillsyns- och tillståndsfrågor. Vikten av kommunernas arbete med bemötande, tydlighet och transparens var också frågor som lyftes och diskuterades med utgångspunkt från de olika regionala exemplen. Se även sammanfattning från seminariet samt inslag […]

Läs mer »

Seminarium i Gävle

23 september 2013 av Oscar Fredriksson

Seminariet om kommunal regeltillämpning togs väl emot av både kommunpolitiker politiker, och tjänstemän från kommunerna i Gävleborg. Att många företagare retar sig på att kommunen är dålig på att informera om vilka tillsynsplaner som finns och hur avgifterna används var en fråga om diskuterades. Frågan om kostnaderna för bl.a. bygglov diskuterades även ganska utförligt och en del av problemet […]

Läs mer »

Intervju i P4 Dalarna om kommunal regeltillämpning

19 september 2013 av Oscar Fredriksson

Dagens besök i  Gävle och Falun avslutades med en längre intervju i P4 Dalarana på temat kommunal regeltillämpning. Lyssna 6 min in i programmet Dessutom kom en del av inslaget även med i Dalannytt      

Läs mer »

Seminarium i Luleå

17 september 2013 av Oscar Fredriksson

Vid dagens presentation av regeltillämpning på kommunal nivå kom en stor del av diskussionen att handla om vikten av en bra dialog mellan kommunens tjänstemän och företagen. Samtliga deltagare var överens om att tidig dialog och tydliga besked från kommunerna kring hur regelverk ska tolkas och vilka handläggningstider som gäller utgör grunden för ett bra […]

Läs mer »

Seminarium i Umeå

16 september 2013 av Oscar Fredriksson

Denna vecka inleddes med ett välbesökt seminarium i Umeå om regeltillämpning på kommunal nivå. En fråga som gav stort gensvar från de kommuner som deltog var vikten av att kommunerna blir bättre på att redovisa vad det är företagen betalar för. Som företagare vill man veta hur kommunen räknat fram och använder de tillstånds- och […]

Läs mer »

Länsbesök i Småland och Östergötland om kommunernas regeltillämpning

11 september 2013 av Andrea Femrell

Under måndagen och tisdagen presenterades resultaten i NNRs kommunprojekt för kommunerna i Smålandslänen samt Östergötland och Södermanland. Totalt fyra möten ägde rum på Svenskt Näringslivs regionkontor i de olika residensstäderna. Mötena var välbesökta med ansvariga politiker, tjänstemän, branschorganisationer och företag. Resultaten visade att några kommuner i varje län lyckats korta sina handläggningstider för serveringstillstånd och […]

Läs mer »

Utmärkt ledare om kommunal regelförenkling

09 september 2013 av Jens Hedström

Glädjande nog har medias intresse för våra länsbesök inom projektet för kommunal regelförenkling hittills varit stort. Det är bra, ty det är viktiga frågor som behöver uppmärksammas – i synnerhet för de kommuner som ofta pratar om vikten av ett livaktigt näringsliv och som önskar fler arbetstillfällen. Ett exempel är ledaren som Jan-Olof Bengtsson på […]

Läs mer »

Länsbesök i Skåne

03 september 2013 av Jens Hedström

Idag har jag varit i Malmö och presenterat resultaten Skåne i vårt projekt för regelförenkling på kommunal nivå. Mötet, som ägde rum på Svenskt Näringslivs regionkontor var välbesökt och trevligt. Här finns ett referat med mer information.

Läs mer »