Arkiv för mars, 2013

Möte med BusinessEuropes arbetsgrupp för regelförbättring

14 mars 2013 av Karin Atthoff

NNR, Jens Hedström och Karin Atthoff, var på tisdagen 12 mars i Bryssel för ett möte med BusinessEuropes arbetsgrupp för regelförbättring, som Jens Hedström är ordförande för. Mötet behandlade bland annat utvecklingen i gruppens arbete med att ta fram ett gemensamt “position paper” om gold-plating och en gemensam tolkning av begreppet. Gruppen räknar med att arbetet […]

Läs mer »

NNR och Regelrådet presenterade Gold-plating rapporten för Stoiber-gruppen

08 mars 2013 av Karin Atthoff

NNR (Jens Hedström och Karin Atthoff) deltog tillsammans med Regelrådet i den s.k. Stoiber-gruppens möte under torsdagen 6 mars. Organisationerna var inbjudna för att redogöra för den gemensamma rapporten Att tydliggöra gold-plating – bättre genomförande av EU-lagstiftning. Högnivågruppen för oberoende intressenter mot administrativa bördor också kallad Stoiber-gruppen efter dess ordförande Edmund Stoiber inrättades 2007 för […]

Läs mer »