Arkiv för oktober, 2012

Regelförenkling viktigt för ekonomisk återhämtning

23 oktober 2012 av Jens Hedström

Här skriver den amerikanska tanksmedjan CATO INSTITUTE om regelbördans påverkan för den ekonomiska återhämtningen: www.cato.org/publications/commentary/red-tape-is-strangling-recovery   Artikeln visar hur regelbördan, som ständigt ökar, främst drabbar mindre företag. De företag som står för majoriteten av antalet nya nettojobb i USA: två av tre jobb skapas av dem. I Sverige är det något liknande. I sak pekar […]

Läs mer »

Kommunal regelförenkling och tillämpning diskuterades på miljöpartiets kommun- och landstingsdagar

10 oktober 2012 av Andrea Femrell

Lördagen 6 oktober medverkade NNR i en workshop med temat ”ett sprudlande grönt företagsklimat” på miljöpartiets kommun- och landstingsdagar. Vi presenterade vår kommunundersökning om kommunal regelförenkling och regeltillämpning, vars resultat hade särskilt fokus på de kommuner där miljöpartiet ingår i den styrande majoriteten. Förutom NNRs VD, Jens Hedström, medverkade Lars Ericson, Ramsö Förvaltnings AB, som delade […]

Läs mer »

NNR skickar ut enkät till Sveriges kommuner om regelförenkling och regeltillämpning

03 oktober 2012 av Andrea Femrell

Idag skickar NNR ut en enkät till samtliga Sveriges kommuner. Enkäten innehåller ett antal frågor om kommunernas handläggningstider, servicegarantier, avgifter och samordning vad avser tillståndsgivning och tillsyn. Det är kommunens tjänstemän med ansvar för bygglov, serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet, livsmedelskontroll och näringslivsservice som är mottagare av enkäten. Enkätens resultat kommer att presenteras under mars/april 2013. I […]

Läs mer »

Single Market Act II

03 oktober 2012 av Karin Atthoff

Idag den 3 oktober 2012 publicerade EU-kommissionen den s.k. Single Market Act II (den andra Inremarknadsakten). Akten innehåller 12 prioriterade åtgärder som syftar till att stimulera tillväxt inom EU. Mer information finns på  http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Läs mer »

Regelbörda och växande företag

02 oktober 2012 av Jens Hedström

Ny rapport från Tillväxtanalys, ”Regelbörda och växande företag, Sverige i internationell jämförelse”, överlämnades till regeringen den 28/9.   I rapporten gör myndigheten en jämförelse med utgångspunkt i olika internationella undersökningar som på olika sätt behandlar frågan om regelbörda och olika typer av regelbörda som kan antas vara tillhämmande för små- och medelstora företag.  Av rapporten […]

Läs mer »