Arkiv för maj, 2012

Centralt med hög kvalitet

07 maj 2012 av Annika Lundius

Svenska Dagbladet tar på sin ledarsida den 3 maj under rubriken “Inte konstigt att företagen knorrar”  upp en mycket väsentlig fråga som ofta förbises. Nämligen hur kommer lagar till och vilka analyser föregår förslag till ny lagstiftning. Vi talar ofta om att den administrativa bördan skall minska för företagen och det är gott så, även […]

Läs mer »

Vad händer när man passerar gränsen mellan Västerbotten och Västernorrland?

04 maj 2012 av Ingela Bendrot

Hur står det till med rättssäkerheten egentligen? Har vi konkurrens på lika villkor i Sverige? Trots att det finns flera lagar som syftar till att förhindra snedvriden konkurrens fortsätter kommuner och Länsstyrelser att tillämpa lagar och regler på ett sätt som innebär att vi som företagare inte konkurrerar på lika villkor. Ett sådant exempel är […]

Läs mer »