Arkiv för mars, 2012

Miljöinvesteringar- var god dröj

27 mars 2012 av Andrea Femrell

Svenskt Näringsliv och Ramböll presenterade idag under temat ”Miljöinvesteringar- var god dröj” en omfattande undersökning av genomförandetider och framtida resursbehov för projekt med miljöpåverkan. Över 2000 tillståndsärenden hos miljödomstolar och länsstyrelser (miljöprövningsdelegationer) har gåtts igenom och kategoriserats bl a med avseende på handläggningstider hos berörda myndigheter/domstolar och den tid företagen själva lägger ner på ett […]

Läs mer »

OECD Recommendation on Regulatory Policy and Governance

26 mars 2012 av Jens Hedström

Äntligen, NNR välkomnar de nya breda riktlinjerna och principerna för hur nya regler ska bli till och avvecklas, som antogs av OECD den 22 mars 2012. “OECD Recommendation on Regulatory Policy and Governance” bör antas av OECDs medlemsländer inom 3 år, från förra veckans beslut. Detta är bra för Sverige och EU. Mer information följer.

Läs mer »

Riksdagsseminarium regler

21 mars 2012 av Jens Hedström

Jonas Eriksson vice ordf NäU och Företagarna arrangerade ett frukostseminarium om hur Sverige kan lära från andra länder. Goda förslag finns hur Sverige bättre kan införa EU-reglerna, ca hälften av alla nya regler som styr företagens vardag beslutas i Bryssel. Ett bra förslag är att införa tydliga riktlinjer för hur EU-reglerna ska införas i svensk rätt och […]

Läs mer »