Arkiv för februari, 2012

Gold-plating

29 februari 2012 av Karin Atthoff

Under tisdagen 28 februari var NNR (Karin Atthoff) och Regelrådet (Mia Wallgren) i Uppsala för möten inom det gemensamma projektet om gold-plating/överimplementering av EU-lagstiftning. Vi hade mycket intressanta diskussioner både med akademiker på Uppsala universitet specialiserade inom europarätt och förvaltningsrätt och med Livsmedelsverket.

Läs mer »

Insynsråd Bolagsverket

28 februari 2012 av Jens Hedström

Bolagsverket har ett nytt Insynsråd och undertecknad ingår där. Första mötet igår och viktigt arbete pågår för att göra Bolagsverket till bästa myndigheten för företagande. Min roll är att se till att företagens intressen kring förbättringar och uppgiftslämnade får sin naturliga plats.

Läs mer »

Tillväxtverket lanserar ny webbplats för regelförenkling

24 februari 2012 av Andrea Femrell

Tillväxtverket lanserar en ny webbplats; enklareregler.se. Webbplatsen innehåller en samlad  information om de uppdrag och verktyg som Tillväxtverket har när det gäller att förenkla för företagen och vänder sig till såväl företag som myndigheter. Webbplatsen möjliggör också för företag och organisationer att lämna in förenklingsförslag och få återkoppling på dessa av ansvariga myndigheter. För att lämna […]

Läs mer »

Slutsatser om regelförenkling från konkurrenkraftsrådet 20-21 februari 2012

23 februari 2012 av Karin Atthoff

Slutsaterna om regelförenkling från konkurrenskraftsrådet 20-21 februari understryker vikten av att regelgivare utgår från de som berörs av och ska följa regler när förenklingar eller nya regler genomförs. Ett “end-user perspective” är något som NNR länge framhållit och det är positivt att det nu förankras bland beslutsfattare i EUs institutioner och i medlemsstaterna. Rådet betonar också att arbetet med att undvika […]

Läs mer »

BusinessEuropes budskap till konkurrenskraftsrådet

20 februari 2012 av Karin Atthoff

Idag måndag 20 februari hålls konkurrenskraftsråd i Bryssel. BusinessEurope har skrivit till danske EU-ministern och ordförande i rådet, Nicolai Wammen, för att understryka vilka åtgärder som är viktigast ur ett näringslivsperspektiv för att EUs inre marknad ska fungera bättre. Regelförbättring är en prioriterad fråga. Brevet finns att läsa här

Läs mer »

Årlig genomgång av SCBs företagsundersökningar

16 februari 2012 av Andrea Femrell

NNR träffar idag företrädare för SCB för att gå igenom alla SCBs företagsundersökningar, ca 140 st. Syftet med mötet är att få en bild av hur omfattande uppgiftslämnandet är och på vilket sätt man försökt underlätta och minska uppgiftslämnarbördan. Vissa av undersökningarna kommer NNR att gå vidare med för att om möjliget förenkla dem ytterligare.

Läs mer »

NNR i Bryssel 13 och 14 februari

13 februari 2012 av Karin Atthoff

Den 13 och14 februari är Jens Hedström och Karin Atthoff i Bryssel för ett första möte med en ny Taskforce inom BusinessEurope, som kommer att utveckla organisationens förslag på fortsättning av EU-kommissionens regelförenklingsprogram. Vi kommer också att träffa Jonathon Stoodley, enhetschef med ansvar för regelförenkling på EU-kommissionens Generalskereteriat, för att planera kommisionens besök i Sverige […]

Läs mer »

Möte med regelrådet

10 februari 2012 av Andrea Femrell

NNRs kansli har träffat Regelrådet för erfarenhetsutbyte om aktuella frågor. Vi ses regelbundet för att stämma av vad som är på gång i respektive organisation. Regelrådet presenterade sin senaste årsrapport vilker föranledde diskussioner om tänkbara åtgärder för förbättringar. Läs mer om Regelrådet här. Läs mer om NNRs Regelagenda och Regelbarometer.    

Läs mer »