Arkiv för juni, 2011

Är långa handläggningstider vid myndighetskontakter ett problem?

16 juni 2011 av Ulrik Wehtje

Jag skulle vilja påstå att onödigt långa handläggningstider kostar samhället mycket stora pengar. Långa handläggningstider leder inte bara till förseningar och missade intäkter, utan det leder också till att många projekt överhuvudtaget inte blir av. I NNRs aktuella undersökning kring de kommunala tillståndsprocesserna för utskänknings-, bygglovs- och miljöärenden var det tydligaste resultatet helt enkelt att […]

Läs mer »

När kommer åtgärderna?

14 juni 2011 av Jens Hedström

I Storbritannien, Danmark, Tyskland och Nederländerna så tas nästa steg i att förbättra för företag och allt fler åtgärder genomförs. Här i Sverige så anser förvisso de allra flesta politiker att regelförenkling är viktigt, men på åtgärdssidan väntar Sveriges företagare otåligt på det nya förenklingsprogrammet. Ju längre det dröjer desto mer omfattande åtgärder krävs av […]

Läs mer »