Arkiv för maj, 2011

Vårrensning i regelrabatten

09 maj 2011 av Jens Hedström

Vad är egentligen statens och kommunernas roll i arbetet med att förbättra företagsklimatet? Jo, att skapa bästa möjliga förutsättningar för att företagen ska kunna startas, verka, växa och frodas. De ska också se till att regelverken efterlevs. Tyvärr, många gånger oavsiktligt, skapas hinder genom nya regler eller att företagens investeringar inte blir av genom en […]

Läs mer »