Arkiv för februari, 2011

Obama tar initiativ kring regelförenkling

28 februari 2011 av Jens Hedström

Även i USA är regelförenkling för företag ett prioriterat område och nyligen gick president Obama ut med direktiv för att minska regelbördan. Han påtalar vikten av förutsägbarhet i regelverket och i Wall Street Journal säger han att ”Small firms drive growth and create most new jobs in this country. We need to make sure nothing […]

Läs mer »

Det tar tid att ändra kurs

03 februari 2011 av Stig von Bahr

Regelrådet har nu överlämnat sin andra årsrapport till näringsminister Maud Olofsson. Regelrådet har i två år systematiskt granskat nya och ändrade författningsförslag som påverkar företagens ekonomi. Efter första året konstaterade vi i Regelrådet att behovet av granskning var stort och att det fanns brister i regelgivningen. Efter att ha avgett yttranden över 171 remisser under […]

Läs mer »