Arkiv för oktober, 2010

Myndigheter motarbetar företagsamma barn

18 oktober 2010 av Ingela Bendrot

Vill du lära dina barn att handskas försiktigt med pengar? Då finns det EN (1) mycket enkel och idiotsäker metod. Låt barnen tjäna egna pengar. Då blir de försiktiga med sina pengar. De lär sig att pengar inte är något som man får, pengar är något man tjänar in. Egna pengar är man rädd om. […]

Läs mer »

Nya och enklare regler i framtiden…

11 oktober 2010 av Jens Hedström

Sveriges nya regering är på plats och i regeringsförklaringen proklameras att ”regelförenklingsarbetet fortsätter”, vilket utifrån valmanifestet innebär att Regelrådets arbete att granska alla nya regelförslag för att minska regelbördan förlängs till år 2014. Det statliga regelförenklingsarbetet utvidgas till att även gälla länsstyrelse och kommunal nivå och regeringens mål att minska företagens administrativa regelkostnader med närmare […]

Läs mer »

117:oende plats duger inte – nu måste det bli enklare att anställa!

04 oktober 2010 av Ingela Bendrot

Trots att många småföretag behöver hjälp så undviker de in i det längsta att anställa. Varför? Svaret är enkelt; det är extremt svårt att anställa i Sverige. Världsbanken har jämfört företagsklimatet i 183 länder. I studien hamnar Sverige på artonde plats när man väger samman de olika parametrarna. Men när det gäller hur lätt det […]

Läs mer »