Archive for the ‘NNR’ Category

Stoppa utvisningarna av global eftertraktad arbetskraft

08 december 2017 av Charlotte Olsson

Stockholms Handelskammare har sedan hösten 2016 drivit på för att så snabbt som möjligt stoppa utvisningarna av eftertraktad arbetskraft. Det handlar om talangfulla individer som valt att komma till Sverige för attraktiva arbetsmöjligheter, men som efter flera år i Sverige har fått utvisningsbeslut. Det innebär personliga tragedier för de individer och anhöriga som drabbas av […]

Läs mer »

Begripliga skatteregler – en rimlig begäran i ett land med ett skattetryck i världsklass

16 november 2017 av Magnus Bodö och Erik Wiger

Att svenska skatteregler ter sig komplexa och svårbegripliga för gemene man kan nog de flesta skriva under på. Som verksamma jurister på området vill vi dock påstå att många regler framstår som än mer komplicerade och svårförståeliga när man fördjupat sig i dem. På gott och ont är vi inte ensamma om denna uppfattning. Exempelvis […]

Läs mer »

Onödigt regelkrångel

24 oktober 2017 av Li Jansson

Den 24:e oktober släpper Säkerhetsföretagen en branschanalys. Ett av våra reformförslag är att införa ett brett handlingsprogram för att minska onödigt regelkrångel i säkerhetsbranschen. Det skulle givetvis välkomnas av företagen, men framför allt skulle stärka tryggheten. Det är fascinerande att regelkrångel accepteras från myndigheter och politiker och att så lite fokus läggs på vilka konsekvenser […]

Läs mer »

Ett obegripligt motstånd mot korrekta underlag

27 september 2017 av Ulrik Wehtje

NNR presenterade nyligen en rapport ”Rätt underlag för rätt beslut” vid ett seminarium i riksdagen med beskrivningar av nuläget och förslag för framtiden. Rapporten ger konkreta förslag om hur arbetet med konsekvensanalyser till följd av regler kan stärkas och kvaliteten på analyserna höjas. I detta var huvudförslagen bl a att införa ett krav på komplettering […]

Läs mer »

Kommunen finns till för att göra saker enklare

15 september 2017 av Christian Sonesson

Varje enskild regel tillkommer ofta av någon anledning. Ofta är intentionerna goda och ofta tror den som förespråkar regeln att den löser ett problem av något slag. Men det verkliga bekymret är att när reglerna blivit för många så är de inte längre någon lösning på problem, utan är problemet i sig. De kväver kreativitet […]

Läs mer »

Tid för en ny avregleringsperiod!

31 augusti 2017 av Dick Kling

Mycket arbete med att förenkla regelverken sker med osthyvelmetoden. Det begränsar visserligen regelkrånglet något, men för mer radikala förändringar behövs det en kniv som skär bort rejäla bitar. Det har skett förr i Sveriges historia och mycket talar för att det återigen finns en historisk möjlighet att skära bort några rejäla bitar ur regelmassan. Den […]

Läs mer »

Rättssäkra regler – en självklarhet?

28 juni 2017 av Johan Lundström

Jag är orolig för rättssäkerheten. Länge tänkte jag nog inte den tanken alls i mitt arbete som chefsjurist och företrädare för försäkringsbranschen. För är det något som är en paradgren i vårt land så är det regelgivning. Eller som i vart fall hittills har varit det. Regeringen anförtror utredningsuppdrag åt kvalificerade utredare, regelförslag remitteras och […]

Läs mer »

Vilket är det kommunala uppdraget?

29 maj 2017 av Oscar Fredriksson

Både svenska och internationella erfarenheter visat att det mest effektiva sättet att nå en bra regelefterlevnad och en säker hantering är att hjälpa företag och företagare att göra rätt. Även OECD har tydliga rekommendationer i denna riktning och i Sverige har Skatteverket under flera år arbetet med detta perspektiv. Vi är därför ett antal dalakommuner […]

Läs mer »

Att skapa ett attraktivt företagsklimat i en gammal brukskommun

05 maj 2017 av Susanne Sedvall

Den 12 maj 2014 tog kommunfullmäktige i Surahammar beslutet att anta en lokal näringslivsstrategi. Beslutet togs med full politisk enighet och målet var tydligt – Surahammars kommun ska ha en snabb service och myndighetshantering i toppklass för företagare. Servicen ska präglas av tillgänglighet, enkelhet, snabbhet och personlighet. Tre år har snart gått och resan har […]

Läs mer »

Om regelförbättringsarbetet i kommunerna: rapport från Norrköping!

07 april 2017 av Reidar Svedahl

I samband med NNRs stora projekt om granskning av regeltillämpning på kommunal nivå så gjorde vi besök i nästan samtliga av landets län, där vi presenterade resultaten. Mer om detta kan du läsa på hemsidan kommungranskning.se. Då träffade vi också många politiker och tjänstemän i kommunerna som hade ett stort intresse av frågorna och som […]

Läs mer »