Erik Ageberg

Erik Ageberg

 

Inlägg av Erik Ageberg

Sjuka förslag om sjuklöneansvar

05 februari 2018 av Erik Ageberg

Ett av regeringens mål under mandatperioden har varit att sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 dagar i december år 2020. Sjukpenningtalet, som är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning, skiljer sig mellan kvinnor och män, geografi och mellan offentlig och privat sektor. Regeringen har konstaterat att sjukfrånvaron är oproportionerligt stor och ökar inom kommuner och landsting medan […]

Läs mer »