Oscar Fredriksson

Inlägg av Oscar Fredriksson

Vilket är det kommunala uppdraget?

29 maj 2017 av Oscar Fredriksson

Både svenska och internationella erfarenheter visat att det mest effektiva sättet att nå en bra regelefterlevnad och en säker hantering är att hjälpa företag och företagare att göra rätt. Även OECD har tydliga rekommendationer i denna riktning och i Sverige har Skatteverket under flera år arbetet med detta perspektiv. Vi är därför ett antal dalakommuner […]

Läs mer »

What Features Are Available with MSP VIP Hack Tool?

12 januari 2014 av Oscar Fredriksson

Everybody adores MovieStarPlanet, primarily your children. Well, who wouldn’t? It’s an enjoyable game and it’s fantastic to improve our creativity. In this game everyone competes to get Diamonds and StarCoins, that is the currency in this game and can pick their movie character. Using Starcoins and Frame, your character can purchase a great deal of […]

Läs mer »

How to DM someone in Roblox by following them

12 januari 2014 av Oscar Fredriksson

ROBLOX ROBUX Hack Roblox is an MMO network game designed with the Notion of players of 8-18 years of age. The title has been released on personal computers, Xbox One consoles, in addition to mobile devices. Roblox was/is accessible for for free. Within this production, everything focuses on building your digital world and interaction with […]

Läs mer »

Seminarium i Sundsvall

30 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Våra regionbesök avslutades med ett välbesökt seminarium på hotell Knaust i Sundsvall där vi hade en mycket bra dialog med lokala politiker, företagare och tjänstemän. En stor del av diskussionen handlade om vikten av att ha en bra attityd och förhållningssätt gentemot företagen. I denna del var alla deltagare eniga om att bemötandefrågorna är A […]

Läs mer »

Mer om bygglovsavgifter i TV4 Gävle och TV4 Dalarna

24 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Se inslag i TV4 Gävle med kommentarer från Bollnäs kommun Se inslag från TV4 Dalarna med kommentarer från Borlänge kommun

Läs mer »

Om bygglov i TV4 Väst samt TV4 Borås

23 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Se inslag från TV4 Borås Se inslag från TV4 Väst där Vänersborgs kommun berättar att de nu ser över sina avgifter.

Läs mer »

Inslag i TV4 Göteborg om bygglovsavgifter

23 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Idag finns ett inslag i TV4 Göteborg om skillnaderna i bygglovsavgifter – bra intervju med bygglovschefen i Lerums kommun. Se inslaget i TV4 Göteborg Samtliga underlagsrapporter och presentationer finns via denna länk

Läs mer »

Inslag i TV4 Skaraborg om bygglovsavgifter

21 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Inom TV4 har flera lokala redaktioner rapporterat om skillnaderna i bygglov mellan kommunerna – såväl på nationell som regional nivå. I samband med NNRs rundresa i landet har vi även kunnat komplettera en del siffror och skillnaden i avgift för samma bygglovsexempel skiljer sig mellan 6 500 och 81 000 kr mellan kommunerna. Se nyhetsinslaget […]

Läs mer »

Inslag i TV4 Värmland om bygglovsavgifter

11 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Vid gårdagens seminarium i Karlstad diskuterades bl.a. avgifter och handläggningstider för bygglov och idag har TV4 Värmland med ett inslag om detta i sina morgonsändningar. Länk till TV4 Värmland (se vid 2:50 i inslaget).

Läs mer »

Seminarium i Karlstad

10 oktober 2013 av Oscar Fredriksson

Veckans sista seminarium i Värmland var både välbesökt och konstruktivt. Såväl kommunpolitiker, tjänstemän och företagare bidrog till en framåtsyftande och konstruktiv dialog kring vad som behöver göras för att nå längre i arbetet med att skapa ett bra företagsklimat i värmlandskommunerna. De sora skillnaderna i handläggningstider och avgiftsnivåer gav en tydlig signal om att det […]

Läs mer »