Anna Grönlund och Ulrika Egervall

Anna Grönlund och Ulrika Egervall

 

Inlägg av Anna Grönlund och Ulrika Egervall

Krångliga regler gör bussresan svår

08 augusti 2016 av Anna Grönlund och Ulrika Egervall

EU:s regelverk för kör- och vilotider är omfattande och uppfattas som mycket komplicerat av landets bussföretagare. Regelverket består av flera delar – Kör- och vilotidsreglerna EG/561/2006, Reglerna om färdskrivaren EEG/3821/85, Nya regler om färdskrivare EU/165/2014, Kontrolldirektivet 2006/22/EG samt Nationella förordningen SFS nr 2004:865. Mycket att kunna, följa upp, dokumentera och informera förare och andra medarbetare […]

Läs mer »