Göran Lindell

Göran Lindell

 

Inlägg av Göran Lindell

Transparensregler bränsleskatteområdet

24 maj 2016 av Göran Lindell

EU-kommissionen strävar efter att öka insyn och kontroll av hur medlemsländerna följer statsstödsreglerna och som en del av det att öka offentligheten. Vid en första anblick kan det förstås tyckas bra med en ökad transparens, men i tillämpning så riskerar regelverket att bli kontraproduktivt i förhållande till målet som är minskade klimatutsläpp. Låt mig ge […]

Läs mer »