Jens Hedström

Jens HedströmJens Hedström är VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR. Han har en lång och gedigen erfarenhet i frågor rörande näringslivets villkor i allmänhet och regelförenklingsfrågor i synnerhet och anlitas ofta som expert i internationella sammanhang, exempelvis av Världsbanken och OECD. Hedström är också ordförande för Business Europes Working Group for Better Regulation, som är en av de tongivande aktörerna i arbetet med att minska den regelbörda som härrör från EU-lagstiftning.

Läs mer på: http://www.nnr.se

 

Inlägg av Jens Hedström

Utmärkt ledare om kommunal regelförenkling

09 september 2013 av Jens Hedström

Glädjande nog har medias intresse för våra länsbesök inom projektet för kommunal regelförenkling hittills varit stort. Det är bra, ty det är viktiga frågor som behöver uppmärksammas – i synnerhet för de kommuner som ofta pratar om vikten av ett livaktigt näringsliv och som önskar fler arbetstillfällen. Ett exempel är ledaren som Jan-Olof Bengtsson på […]

Läs mer »

Länsbesök i Skåne

03 september 2013 av Jens Hedström

Idag har jag varit i Malmö och presenterat resultaten Skåne i vårt projekt för regelförenkling på kommunal nivå. Mötet, som ägde rum på Svenskt Näringslivs regionkontor var välbesökt och trevligt. Här finns ett referat med mer information.

Läs mer »

NNR i riksdagens NäU

06 november 2012 av Jens Hedström

Idag presenterade NNR organisationen och vår syn på regeringens skrivelse till riksdagen inför ett fullsatt NäU. Stort intresse för regelförbättringsfrågorna hos både alliansens och oppositionens förträdare, vilket visade sig genom flera initierade frågor från ledamöterna. Skarpare mål/delmål, ett snabbare genomförande  och bättre utvärdering och uppföljning att vänta får vi hoppas

Läs mer »

Regelförenkling viktigt för ekonomisk återhämtning

23 oktober 2012 av Jens Hedström

Här skriver den amerikanska tanksmedjan CATO INSTITUTE om regelbördans påverkan för den ekonomiska återhämtningen: www.cato.org/publications/commentary/red-tape-is-strangling-recovery   Artikeln visar hur regelbördan, som ständigt ökar, främst drabbar mindre företag. De företag som står för majoriteten av antalet nya nettojobb i USA: två av tre jobb skapas av dem. I Sverige är det något liknande. I sak pekar […]

Läs mer »

Regelbörda och växande företag

02 oktober 2012 av Jens Hedström

Ny rapport från Tillväxtanalys, ”Regelbörda och växande företag, Sverige i internationell jämförelse”, överlämnades till regeringen den 28/9.   I rapporten gör myndigheten en jämförelse med utgångspunkt i olika internationella undersökningar som på olika sätt behandlar frågan om regelbörda och olika typer av regelbörda som kan antas vara tillhämmande för små- och medelstora företag.  Av rapporten […]

Läs mer »

Skatteförbättringar von Sydow

29 augusti 2012 av Jens Hedström

Den 28 augusti träffade NNRs företagargrupp Henrik von Sydow, ordf. i Riksdagens Skatteutskott (M). En viktig diskussion om företagens prioriteringar av regelförbättringsförslags med betoning på skatte/moms förslag. Mötet skedde hos Uno Petersson, Pewe AB som bla är delägare av Ringenäs GK i Halmstad. Under dagen hade gruppen också ett möte med bl a Henrik Oretorp kommunalråd […]

Läs mer »

Inför Harpsund

21 augusti 2012 av Jens Hedström

Europa befinner sig i ett läge när företagare inte fullt ut vågar investera, och denna osäkerhet har även spritt sig till de som ska våga låna ut medel. Sverige har tack vare tur och skicklighet klara sig bättre än de flesta länder de senaste åren, men vi kan inte sitta still i båten längre. Varför […]

Läs mer »

Minskat uppgiftslämnande för företag

27 april 2012 av Jens Hedström

Den 26 april tillsatte regeringen en utredning med mål att minska företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter. Idag lämnar företag över 90 miljoner blanketter till över 90 myndigheter och företagens kostnadnader är uppskattad till ca 16-19 miljarder kr på årsbasis. Hur stor besparingen blir vet vi inte idag, men erfarenheter från vårt grannland Norge visar att det går […]

Läs mer »

EU-kommissionen besökte NNR

19 april 2012 av Jens Hedström

Idag besökte ansvariga på EU-kommissionens General sekretariat för Smart regulation, NNR och NNRs medlemsorganisationer. Syftet med mötet var att det svenska näringslivet skulle presentera problem och förbättringsförslag på EUs regelverk i stort och i smått. Förslag som lämnades handlade om allt från förenklade momsregler, jordbruksprogrammet, finansiella sektorn till generella krav på förbättrade konskvensanalsyser och  bättre konsultationer med berörda företagsorganisationer. […]

Läs mer »

OECD Recommendation on Regulatory Policy and Governance

26 mars 2012 av Jens Hedström

Äntligen, NNR välkomnar de nya breda riktlinjerna och principerna för hur nya regler ska bli till och avvecklas, som antogs av OECD den 22 mars 2012. “OECD Recommendation on Regulatory Policy and Governance” bör antas av OECDs medlemsländer inom 3 år, från förra veckans beslut. Detta är bra för Sverige och EU. Mer information följer.

Läs mer »