Karin Atthoff

Karin Atthoff

 

Inlägg av Karin Atthoff

EU-kommissionens högnivågrupp presenterar slutrapport

15 oktober 2014 av Karin Atthoff

Den så kallade High Level Group on Administrative Burdens, ledd av Dr Edmund Stoiber, har sedan 2007 fungerat som rådgivare till EU-kommissionen i frågor som rör hur den administrative bördan för företag till följd av lagstiftning kan minskas. Vid en konferens “Smart Regulation in the EU” i Bryssel på tisdagen 14 oktober 2014 överlämnade gruppen […]

Läs mer »

Möte med BusinessEuropes arbetsgrupp för regelförbättring

14 mars 2013 av Karin Atthoff

NNR, Jens Hedström och Karin Atthoff, var på tisdagen 12 mars i Bryssel för ett möte med BusinessEuropes arbetsgrupp för regelförbättring, som Jens Hedström är ordförande för. Mötet behandlade bland annat utvecklingen i gruppens arbete med att ta fram ett gemensamt “position paper” om gold-plating och en gemensam tolkning av begreppet. Gruppen räknar med att arbetet […]

Läs mer »

NNR och Regelrådet presenterade Gold-plating rapporten för Stoiber-gruppen

08 mars 2013 av Karin Atthoff

NNR (Jens Hedström och Karin Atthoff) deltog tillsammans med Regelrådet i den s.k. Stoiber-gruppens möte under torsdagen 6 mars. Organisationerna var inbjudna för att redogöra för den gemensamma rapporten Att tydliggöra gold-plating – bättre genomförande av EU-lagstiftning. Högnivågruppen för oberoende intressenter mot administrativa bördor också kallad Stoiber-gruppen efter dess ordförande Edmund Stoiber inrättades 2007 för […]

Läs mer »

International Regulatory Reform Conference 2013 i Berlin

30 januari 2013 av Karin Atthoff

Under torsdagen 31 januari och fredagen 1 februari 2013 deltar Jens Hedström och Karin Atthoff i International Regulatory Reform Conference i Berlin. NNR har organiserat och står som värdar för en workshop under konferensen på temat “Clarifying Gold-Plating: Mitigating Barriers to Trade in the European Single Market”. NNR kommer tillsammans med Regelrådet att presentera organisationernas gemensamma rapport […]

Läs mer »

Regelförenklingsmöte på BusinessEurope

07 december 2012 av Karin Atthoff

Jens Hedström och Karin Atthoff var i Bryssel under torsdagen 6 december för ett möte i BusinessEuropes arbetsgrupp för regelförenkling. En av punkterna på agendan var möjligheten till samarbete kring gold-plating. NNR driver på den svenska regeringen för att förbättra genomförandet av EU-lagstiftning i Sverige och flera andra organisationer i BusinessEurope är intresserade av att arbeta […]

Läs mer »

Single Market Act II

03 oktober 2012 av Karin Atthoff

Idag den 3 oktober 2012 publicerade EU-kommissionen den s.k. Single Market Act II (den andra Inremarknadsakten). Akten innehåller 12 prioriterade åtgärder som syftar till att stimulera tillväxt inom EU. Mer information finns på  http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

Läs mer »

Europaparlamentet ska utreda effekterna av ändringar i ny lagstiftning

27 september 2012 av Karin Atthoff

Den 26 september deltog NNR i ett seminarium i Bryssel med temat “Assessing Costs and Benefits of Regulation- The Role of the European Parliament”. Värdar för seminariet var BusinessEurope och Svenskt Näringsliv. I början av 2012 fick Europaparlamentet en ny enhet som har till uppgift att dels utreda effekterna av större ändringar som parlamentet gör […]

Läs mer »

Gold-plating

29 februari 2012 av Karin Atthoff

Under tisdagen 28 februari var NNR (Karin Atthoff) och Regelrådet (Mia Wallgren) i Uppsala för möten inom det gemensamma projektet om gold-plating/överimplementering av EU-lagstiftning. Vi hade mycket intressanta diskussioner både med akademiker på Uppsala universitet specialiserade inom europarätt och förvaltningsrätt och med Livsmedelsverket.

Läs mer »

Slutsatser om regelförenkling från konkurrenkraftsrådet 20-21 februari 2012

23 februari 2012 av Karin Atthoff

Slutsaterna om regelförenkling från konkurrenskraftsrådet 20-21 februari understryker vikten av att regelgivare utgår från de som berörs av och ska följa regler när förenklingar eller nya regler genomförs. Ett “end-user perspective” är något som NNR länge framhållit och det är positivt att det nu förankras bland beslutsfattare i EUs institutioner och i medlemsstaterna. Rådet betonar också att arbetet med att undvika […]

Läs mer »

BusinessEuropes budskap till konkurrenskraftsrådet

20 februari 2012 av Karin Atthoff

Idag måndag 20 februari hålls konkurrenskraftsråd i Bryssel. BusinessEurope har skrivit till danske EU-ministern och ordförande i rådet, Nicolai Wammen, för att understryka vilka åtgärder som är viktigast ur ett näringslivsperspektiv för att EUs inre marknad ska fungera bättre. Regelförbättring är en prioriterad fråga. Brevet finns att läsa här

Läs mer »