Ulrik Wehtje

Ulrik WehtjeUlrik Wehtje är egenföretagare

 

Inlägg av Ulrik Wehtje

Ett obegripligt motstånd mot korrekta underlag

27 september 2017 av Ulrik Wehtje

NNR presenterade nyligen en rapport ”Rätt underlag för rätt beslut” vid ett seminarium i riksdagen med beskrivningar av nuläget och förslag för framtiden. Rapporten ger konkreta förslag om hur arbetet med konsekvensanalyser till följd av regler kan stärkas och kvaliteten på analyserna höjas. I detta var huvudförslagen bl a att införa ett krav på komplettering […]

Läs mer »

Plan- och bygglagen har många dumheter

18 mars 2016 av Ulrik Wehtje

Naturligtvis behövs regler för hur vi bygger. Vi vill ha verksamheter och byggnader som är säkra och som passar in i sin omgivning. Men vad som ska regleras bör styras av sunt förnuft. Däremot så innehåller PBL (Plan och Bygglagen), som trädde i kraft 2011, också många direkta dumheter som stör näringsidkare, kommuner och som […]

Läs mer »

Är långa handläggningstider vid myndighetskontakter ett problem?

16 juni 2011 av Ulrik Wehtje

Jag skulle vilja påstå att onödigt långa handläggningstider kostar samhället mycket stora pengar. Långa handläggningstider leder inte bara till förseningar och missade intäkter, utan det leder också till att många projekt överhuvudtaget inte blir av. I NNRs aktuella undersökning kring de kommunala tillståndsprocesserna för utskänknings-, bygglovs- och miljöärenden var det tydligaste resultatet helt enkelt att […]

Läs mer »