Andrea Femrell

Andrea Femrell

 

Inlägg av Andrea Femrell

Myndigheter, departement och länsstyrelser med förenklingsuppdrag möts i Växjö

24 januari 2014 av Andrea Femrell

21-22 januari samlades ledande företrädare för myndigheter och länsstyrelser samt näringsdepartementet i Växjö för att diskutera förenkling för företag. NNR deltog i mötet som företagens representant. Värd för mötet var landshövdingen i Kronobergs län, Kristina Alsér. Temat för diskussionerna var vilka insatser som gjorts hittills på förenklingsområdet och vad som behöver göras framgent. Radio P4 […]

Läs mer »

Länsbesök i Stockholm, Västra Götaland, Uppsala, Örebro och Västmanland om kommunernas regeltillämpning

08 oktober 2013 av Andrea Femrell

Under den gångna veckan har NNR fortsatt sin länsturné, nu till Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro och Västerås, och redogjort för resultaten i NNRs kommunprojekt. Viktiga frågor som diskuterades med närvarande politiker och tjänstemän var möjligheten att ta ut avgifter efter genomförd tillsyn istället för innan, liksom hur kommunerna tydligare kan redogöra för den motprestation de […]

Läs mer »

Länsbesök i Småland och Östergötland om kommunernas regeltillämpning

11 september 2013 av Andrea Femrell

Under måndagen och tisdagen presenterades resultaten i NNRs kommunprojekt för kommunerna i Smålandslänen samt Östergötland och Södermanland. Totalt fyra möten ägde rum på Svenskt Näringslivs regionkontor i de olika residensstäderna. Mötena var välbesökta med ansvariga politiker, tjänstemän, branschorganisationer och företag. Resultaten visade att några kommuner i varje län lyckats korta sina handläggningstider för serveringstillstånd och […]

Läs mer »

Kommunal regelförenkling och tillämpning diskuterades på miljöpartiets kommun- och landstingsdagar

10 oktober 2012 av Andrea Femrell

Lördagen 6 oktober medverkade NNR i en workshop med temat ”ett sprudlande grönt företagsklimat” på miljöpartiets kommun- och landstingsdagar. Vi presenterade vår kommunundersökning om kommunal regelförenkling och regeltillämpning, vars resultat hade särskilt fokus på de kommuner där miljöpartiet ingår i den styrande majoriteten. Förutom NNRs VD, Jens Hedström, medverkade Lars Ericson, Ramsö Förvaltnings AB, som delade […]

Läs mer »

NNR skickar ut enkät till Sveriges kommuner om regelförenkling och regeltillämpning

03 oktober 2012 av Andrea Femrell

Idag skickar NNR ut en enkät till samtliga Sveriges kommuner. Enkäten innehåller ett antal frågor om kommunernas handläggningstider, servicegarantier, avgifter och samordning vad avser tillståndsgivning och tillsyn. Det är kommunens tjänstemän med ansvar för bygglov, serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet, livsmedelskontroll och näringslivsservice som är mottagare av enkäten. Enkätens resultat kommer att presenteras under mars/april 2013. I […]

Läs mer »

Företagens uppgiftslämnande till myndigheter utreds

05 september 2012 av Andrea Femrell

Första mötet med uppgiftslämnarutredningen har ägt rum och därmed har starten gått för den process som ska minska och förenkla företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter. NNR deltar i utredningens arbete som enda representant för näringslivet. Utredningen ska vara klar i november 2013 och har då förhoppningsvis ett skarpt förslag om att företagen bara behöver lämna […]

Läs mer »

Miljöinvesteringar- var god dröj

27 mars 2012 av Andrea Femrell

Svenskt Näringsliv och Ramböll presenterade idag under temat ”Miljöinvesteringar- var god dröj” en omfattande undersökning av genomförandetider och framtida resursbehov för projekt med miljöpåverkan. Över 2000 tillståndsärenden hos miljödomstolar och länsstyrelser (miljöprövningsdelegationer) har gåtts igenom och kategoriserats bl a med avseende på handläggningstider hos berörda myndigheter/domstolar och den tid företagen själva lägger ner på ett […]

Läs mer »

Tillväxtverket lanserar ny webbplats för regelförenkling

24 februari 2012 av Andrea Femrell

Tillväxtverket lanserar en ny webbplats; enklareregler.se. Webbplatsen innehåller en samlad  information om de uppdrag och verktyg som Tillväxtverket har när det gäller att förenkla för företagen och vänder sig till såväl företag som myndigheter. Webbplatsen möjliggör också för företag och organisationer att lämna in förenklingsförslag och få återkoppling på dessa av ansvariga myndigheter. För att lämna […]

Läs mer »

Årlig genomgång av SCBs företagsundersökningar

16 februari 2012 av Andrea Femrell

NNR träffar idag företrädare för SCB för att gå igenom alla SCBs företagsundersökningar, ca 140 st. Syftet med mötet är att få en bild av hur omfattande uppgiftslämnandet är och på vilket sätt man försökt underlätta och minska uppgiftslämnarbördan. Vissa av undersökningarna kommer NNR att gå vidare med för att om möjliget förenkla dem ytterligare.

Läs mer »

Möte med regelrådet

10 februari 2012 av Andrea Femrell

NNRs kansli har träffat Regelrådet för erfarenhetsutbyte om aktuella frågor. Vi ses regelbundet för att stämma av vad som är på gång i respektive organisation. Regelrådet presenterade sin senaste årsrapport vilker föranledde diskussioner om tänkbara åtgärder för förbättringar. Läs mer om Regelrådet här. Läs mer om NNRs Regelagenda och Regelbarometer.    

Läs mer »